VOLKSTELLING 21-10-1795 t/m 31-10-1795

 

Telling van alle de menschen in Calemberg gelegen in de 37 Wheeren ondert het Kerspel van Paaslo en wel in de Vrijstate, behorende onder het Schoutampt Oldemarkt, Paasloo en IJsselham etc. gedaan tussen den 21 en 31 Oct. 1795 ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

 

Namen en toenamen van de hoofden der Huijsgesinnen met derzelver bedrijf.

 

Namen der Persoonen die in ieder huijsgezin de opgave gedaan hebben

Getal der Menschen zig in dit huijsgezin bevindende in woorden

het Zelfde getal in Cijffers

Turfmakers en Vischers

     

Hendrik Martens

Dezelve

Vijf menschen

5

Willem Roelofs

--

Ses

6

Femmegien Durks, een melkboerinne

--

Vijf

5

Margjen Gerrits, Turfmaakster

--

Twee

2

Roelof Egberts

--

Vier

4

Hilbert Bartels Veltkamp

--

Ses

6

Albert Arents Kuk, Vischer

--

Een

1

Jannes Jans Hollander

--

Drie

3

Derk Jans Lok, Turfmaker en Melkboer

Jan Durks

Vier

4

Jan Klasen Ka

Reingien Martens Tromp

Drie

3

Andries Hendriks, Turfmaker en Melkboer

Hendrikjen Lammerts

Seven

7

Jan Jurriens, Turfmaker en Melkboer

Jantjen Hendriks

Vijf

5

Peter Martens Tromp

Jantjen Hendriks

Vier

4

Engbert Jans, Schoolmeester en Vischer

--

Drie

3

Evert Peters Berkenbos, Vischer

Grietje Gerrits Husman

Twee

2

Claas Jurriens, Turfmaker en Melkboer

Deselve

Drie

3

Aaltje Louwen,

van de Diaconie onderhouden

--

Een

1

Wiechertjen Jansch Kolcherse (?)

--

Twee

2

Teunis Jacob Kemp,

Turfmaker en Melkboer

Kiertjen Andries

Vijf

5

Koop Pen, Turfmaker en Winkelier

--

Ses

6

Gerrit Roelofs, Vischer en Daghuurder

Jantjen Jacobs

Agt

8

Jacob Peters, Turfmaker en Vischer

Aaltjen Gerrits Seepvat

Drie

3

Berent Hendriks, Turfmaker absent

Desselvs buurvrouw geeft op

Grietjen Gerrits Husman

Vijf

5

Albert Bartels, Turfmaker absent

Buurvrouw

Aaltjen Gerrits Seepvat

Negen

9

Gerrit Jacobs, Turfmaker absent

Buurvrouw

Aaltjen Gerrits Seepvat

Vijf

5

Tijmen Tiemens, Turfmaker

Jantjen Roelofs

Vijf

5

Teunis Timens, absent Turfmaker

Buurvrouw

Jantjen Roelofs

Vier

4

Albert Jurriens, Turfmaker

Aaltjen Peters Berkenbos

Twee

2

Wolter Jurriens, Turfmaker

Annegien Elsen

Drie

3

Willem Deij, Vischer

Aaltjen Jacobs

Ses

6

Jan Egberts, Turfmaker

Jantjen Geers

Seven

7

Wieger Hansen, Vischer

--

Een

1

Gerrijt Klasen Kooij, Turfmaker en Vischer

Grietjen Hemrs Kooij

Ses

6

Herm Wieger, Turfmaker absent

Buurman Engbert Jans

Drie

3

Tiemen Freriks, Timmerman

Dezelve

Drie

3

Jan Dirks, Turfmaker en Melkboer

--

Vijf

5

Hendrik Jan Ziel, Turfmaker

Aaltjen Hendriks

Vier

4

Hendrik Egberts, Vischer

--

Drie

3

Hendrik Roelofs, Turfmaker

Claasjen Hendriks

Ses

6

Jan Klasen Jonker, Turfmaker absent

Buurvrouw

Claasjen Hendriks

Seven

7

Jan Hendriks, Turfmaker

Zwaantje Roelofs

Vijf

5

Lucas Jans Karsten,Turfmaker en Melkboer

Annegjen Geers

Vier

4

Jan Gerrits Koning, Turfmaker en Melkboer

Jantjen Jacoobs

Ses

6

Egbert Jans, Turfmaker

--

Vijf

5

Hendrik Hendriks de jonge,

Turfmaker en Vischer

--

Ses

6

Margjen Wolters, een Winkelierster

Margjen Janzen

Vijf

5

Bene Teunis, Turfmaker absent

nabuur Margjen Janzen

Twee

2

Jan Teunis Poepies, Turfmaker en Vischer

Wiegertjen Jans

Ses

6

Marten Gerrits Koning, Vischer

Dezelve

Twee

2

Peter Egberts, Turfmaker

--

Ses

6

Cornelis Jans, Vischer

Grietjen Berents

Agt

8

Grietjen Egberts, Spinster

--

Twee

2

Hendrik Hendriks de olde, Vischer

--

Een

1

Jacob Teunis Kamp, turfmaker

Trientjen Henderiks

Twee

2

Geert Peters, absent Turfmaker

nabuur Trientjen Hendriks

Twee

2

Wieger Schaap, Turfmaker absent

nabuur Hendrikjen Lammerts

Vier

4

Jan Jogems, Turfmaker absent

nabuur Hendrikjen Lammerts

Vier

4

Wieger Jogems, Turfmaker absent

nabuur Hendrikjen Lammerts

Twee

2

Aaldert Hendriks, Turfmaker absent

nabuur Grietjen Harms Kooij

Ses

6

Otto Berents, Turfmaker absent

nabuur Grietjen Harms Kooij

Drie

3

Jan Arents, Turfmaker absent

nabuur Claasjen Hendriks

Twee

2

Koop Hendriks Doeve, Turfmaker absent

nabuur Claasjen Hendriks

Ses

6

Herm Willems Schaap, Turfmaker absent

nabuur Claasjen Hendriks

Ses

6

Hendrik Berents, Turfmaker absent

nabuur Margjen Janzen

Twee

2

Marten Klasen Seepvat, absent Turfmaker

nabuur

Reingien Martens Tromp

Drie

3

Hendrik Hendriks Nooij, Turfmaker absent

nabuur

Reingien Martens Tromp

Vier

4

Hendrik Wiegers Schaap,Turfmaker absent

nabuur Engbert Jans

Ses

6

Hendrik Gerrits, Turfmaker absent

nabuur Engbert Jans

Drie

3

Claas Gerrits Seepvat, Turfmaker absent

nabuur Engbert Jans

Ses

6

Hendrik Jans Bekkers, Turfmaker absent

nabuur Engbert Jans

Vijf

5

Jannes Jans Seepvat, Turfmaker absent

nabuur Engbert Jans

Agt

8

Herm Roelofs, Turfmaker absent

buirman Wieger Hans

Vier

4

Gerrit Jans Siepvat, Turfm; absent

buirman Wieger Hans

Ses

6

Jan Wiegers Schaap, Turfm; absent

nabuir Margjen Janzen

Vijf

5

Claas Jans Jonker, Turfm; absent

nabuir Trientjen Hendriks

Vier

4

Willem Herms Schaap, Turfm; absent

nabuir Margjen Janzen

Vijf

5

Koop Doeve, Turfm; absent

nabuir Margjen Janzen

Vijf

5

     

333

 

Dat ik mij zelven niet in persoon bij ieder huijshouding hebbe kunnen vervoegen zijn de reden van dat verscheiden Lieden uijt Calemberg met haar Woning thans in Frieslandt zijn, om aldaar Turf te maken., Komen egter van de winter weder in Calemberg, en zijn dus door haar nabuiren opgegeven Aldus op mijn afgelegde Verklasring gedaan door mij, W. Dumon, Teller.

 

Stelle voor verdient Salaris met uijtschot aan pundervragten etc. de Somma van f8-—18Stuiv;---

ofte So veel meerder of minder ter taxatie van de ordin. Gedeput. Van de provisioneele Representanten des Volks van Overijssel

 

[nb. 134 personen waren ten tijde van de Volkstelling in Friesland]